L’associació Veïns Es Fortí es fundà el 17 de febrer de 1.992, per en Biel Figuerola i Fàbregues, ell va ser el seu president fins l’any 2008, l’any que mos va deixar, va ser un president implicat amb la barriada, amb una gran capacitat organitzativa i de treball, i un gran amic. El va substituir el que fins llavors era el vicepresident Josep Sanchis Pastor, fins al 30 de març del 2010,  és el President Honorífic.

A partir de la data indicada i en les renovacions constants en les assemblees, se ha procurat seguir la línea de actuació de tots els esdeveniments, sempre contant amb la experiència i consell de les persones que per algun motiu han deixat de pertànyer a l’equip humà.

L’associació assoleix d’un bon nivell de treball d’equip, comunicació i desenvolupament dels canals d’informació suficients per tal de garantir el bon funcionament organitzatiu i la participació de tots el veïns del barri.

La nostra funció i missió es principalment reivindicativa, ja que volem que la qualitat de vida de tots els nostres veïnats i veïnades sigui la millor possible en el nostre barri i els seus voltants.

Fomenta’m les formes de treball cooperatiu i voluntari, que ajudin a la responsabilitat de la pròpia feina dins el barri. Fomentant les formes de participació per tal de promoure una actitud activa, positiva i compromesa amb l’entorn de la barriada i les seves demandes socials.

Propiciem l’arrelament dels veïns i dels nouvinguts en el nostre barri a través del coneixement de les nostres tradicions, la nostra llengua i la nostra cultura.

Fem especial èmfasi en la innovació tecnològica, en la diversitat de recursos didàctics i humans i en conviure en un espai agradable i acollidor.

La sensibilització en els aspectes musicals, culturals i artístics també són importants dins de la nostra missió.

Volem oferir unes activitats alegres i divertides, i sobretot amb la participació dels qui hi vivim al barri i desenvolupa’m la nostra activitat.

  • Donar vida al barri amb activitats que fomentin la convivència i l’integració.
  • Fomentar les formes de treball cooperatiu i voluntari.
  • Fomentar la interculturalitat i les relacions intergeneracionals.
  • Fomentar i potenciar els actes de tota mena.
  • Incentivar la participació de tota la comunitat del barri i activant la participació dels joves.
  • Fomentar i augmentar la coordinació i participació de tots els veïnats i veïnades del barri, establint els canals de comunicació adequats.
  • Facilitar instruments de participació per aconseguir més participació als afers socials de la barriada.
  • Potenciar la integració dels diferents col•lectius socials a la vida comunitària de la barriada per millorar la qualitat de vida de la ciutadania.

Salvador Maimó Barceló

President Associació Veïns Es Fortí.

Telf.: contacte 686.58.40.12