Participant amb la plantació pública dels arbres a la Falca Verda de Sa Riera.

Avui hem participant i col·laborant amb la plantació pública dels arbres a la Falca Verda de Sa Riera, organitzada per l’Ajuntament de Palma.
Esperarem que lo més aviat possible començin també amb les propos

tes més votades de 2016 i 2017 als pressupostos participatius.
Tots volem una #PalmaVerda i una #PalmaSostenible